Συμμετοχή στους επαγγελματικούς φορείς

 • Μέλος του Sarbanes-Oxley Association (2010).
 • Μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικού Ελέγχου (2009).
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επενδυτών (2009).
 • Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Συμβουλευτικής Κυβέρνηση για την πρόληψη των πρακτικών Ξεπλύματος Χρήματος (2009).
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας της Απάτης - HACFE (2008).
 • Μέλος του Συνδέσμου κατά της Απάτης - ACFE (2008).
 • Μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (The IIA-Inc.) (2000).
 • Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA Ελληνική κεφάλαιο) από 13/1/2000. 
 • Ο Ανδρέας Κουτούπης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (HIIA) από το Μάρτιο του 2005 (εκλέγονται 3 φορές). Έχει επίσης υπηρετήσει ως υπεύθυνο για την Επιτροπή Εκδόσεων (υπεύθυνη για την τριμηνιαία έκδοση του ενημερωτικού δελτίου), καθώς και πρόεδρος της Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του παραπάνω Ινστιτούτου (διοργάνωση σεμιναρίων, κατάρτισης και άλλων συναφών εκδηλώσεων) (Σεπτέμβριος 2007 - Φεβρουάριος 2010).
 • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδα από 12/11/1997 (Αριθμός μελών: 47.704). Ο Ανδρέας Κουτούπης είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου των εκπροσώπων Ελλάδα από τον Ιανουάριο του 2008 (εκλέγονται 2 φορές). Εκπροσώπησε το Οικονομικό Επιμελητηρίο της Ελλάδας στην ελληνική Επαγγελματική Επιτροπή Αναγνώρισης του Υπουργείου Παιδείας 2011 έως 2014. Είναι επίσης μέλος της ελληνοκυπριακής Επενδυτική Επιτροπής Συνεργασίας εκπροσωπώντας το Οικονομικό Επιμελητηρίο της Ελλάδας από το 2011.
 • Μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών - Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (Το ΔΣ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας) (1997). Συμμετοχή ως υποψήφιος Αξιολογητής επαγγελματικών προσόντων.